Sunday, 4 March 2012

UNIT PROMOSI, INOVASI DAN MEDIA

Unit Promosi, Inovasi, dan Media (UPIM) adalah salah sebuah unit di bawah BTPN Kedah.Antara matlamatnya ialah:

Memantau pelaksanaan Dasar Teknologi Pendidikan dan Media di sekolah.


Melaksanakan pemantauan dan memantapkan budaya penggunaan teknologi Pendidikan di Sekolah Bestari dan program pembestarian sekolah.

Melaksanakan pemantauan dan khidmat bantu yang  berkesan bagi
membudayakan penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah.


Melaksanakan pemantauan dan khidmat bantu projek inovasi berteraskan
teknologi pendidikan dan media di sekolah.

No comments:

Post a Comment