BAHAN TERBITAN UPIMWAWASAN TAHUN 2013BAHAN PROMOSI BILIK GERAKAN BTPNK 10X5 KAKI


CENDERAMATA PERTUKARAN MESKOR TULKABULETIN BTPN KEDAH DIKELUARKAN DUA KALI SETAHUN BAGI MEMAPARKAN AKTIVITI DAN KEJAYAAN YANG DICAPAI OLEH RANGKAIAN BTPN KEDAH DAN PKG TERUTAMA DI DALAM BIDANG TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN PUSAT SUMBER SEKOLAH.BUKU BACAAN TAMBAHAN UNTUK PROGRAM GALAKAN MEMBACA DI SEKOLAH.

POSTER PENGGALAKAN PENGGUNAAN ICT DALAM PENGURUSAN, PENTADBIRAN DAN PENGAJARAN SERTA PENGAJARAN DI SEKOLAH.

HIMPUNAN KOLEKSI IMEJAN PEGUN UNTUK KEGUNAAN WARGA PENDIDIK BAGI MEMBANTU MEREKA DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH.
MAJALAH WAWASAN DITERBITKAN DUA KALI SETAHUN YANG MENGANDUNGI ARTIKEL ILMIAH SERTA KAJIAN TINDAKAN YANG DIHASILKAN OLEH WARGA PENDIDIK UNTUK WARGA PENDIDIK.

BAHAN (MASTER DVD)  VIDEO YANG  DIRAKAM OLEH KREW MEDIA BTPN DAN PKG NEGERI KEDAH YANG BOLEH DIDAPATI SALINANNYA DI BAHAGIAN RAKAM SALIN UNIT PROMOSI, INOVASI DAN MEDIA BTPN KEDAH.